პროდუქცია

მთავარი პროდუქცია
ბრენდი
ტიპი
ფასი
Massala chai Pure
17.00 ₾ 2.5 გ
1
- +
Darjeeling Pure
17.00 ₾ 2.5 გ
1
- +
Earl Gray Pure
17.00 ₾ 2 გ
1
- +
Classic black tea Pure
17.00 ₾ 2.5 გ
1
- +
Rooibos_infusion Pure
17.00 ₾ 3 გ
1
- +
Fruit_Infusion Pure
17.00 ₾ 3 გ
1
- +
Green Tea with Lemon Myrtie  Pure
17.00 ₾ 2 გ
1
- +
Camomile Pure
17.00 ₾ 1.6 გ
1
- +
Herbal infusion Pure
17.00 ₾ 2.5 გ
1
- +
Peppermint herbal infusion Pure
17.00 ₾ 1.5 გ
1
- +
Green_tea_Lemon SIR HENRY
10.00 ₾ 25*1.75 გ
1
- +
Peppermint SIR HENRY
10.00 ₾ 25*2.5 გ
1
- +
Blackcurrant_Cherry SIR HENRY
10.00 ₾ 25*2 გ
1
- +
Fruit_Infusion SIR HENRY
10.00 ₾ 25*3 გ
1
- +
Rooibos_infusion SIR HENRY
10.00 ₾ 25*2 გ
1
- +
Orange_Ginger SIR HENRY
10.00 ₾ 25*2.5 გ
1
- +
Camomile SIR HENRY
10.00 ₾ 25*1.5 გ
1
- +
Darjeeling SIR HENRY
10.00 ₾ 25*1.75 გ
1
- +
Classic SIR HENRY
10.00 ₾ 25*1.75 გ
1
- +
English Breakfast SIR HENRY
10.00 ₾ 25*2.5 გ
1
- +
Cranberry_Rasperry_Elderflowerer SIR HENRY
10.00 ₾ 25*2 გ
1
- +
Earl Gray SIR HENRY
10.00 ₾ 25*1.75 გ
1
- +